Skanska v České Republice
c

Při modernizaci ŽST Česká Lípa použijeme BIM

Na rozsáhlém projektu Modernizace železniční stanice v České Lípě jsme se rozhodli použít 3D modellingu (BIM). Jde o první stavbu v oblasti železničního stavitelství, na které použijeme tuto vyspělou informační technologii.

Z BIM modelu budou snadno odhalitelné kolize a kontrola návazností v rámci stavebních objektů a stavby jako celku. Náprava tak bude moci být vyřešena ještě před jejich odhalením přímo na stavbě, s výsledkem úspory času a financí. Z informačního modelu jsme schopni přesně vypočítat kubatury. Přebíraný BIM model je přesnější projektovou dokumentací specifikující detaily konstrukcí a technologií, které v klasické dokumentaci nejsou řešeny.

V rámci rekonstrukce nástupiště, mostních objektů, přejezdů, pozemních objektů, komunikace a inženýrských sítí bude vyměněn kolejový rošt v oblasti železničního svršku a spodku. V navazujících úsecích je navržena úprava polohy koleje s částečnou rekonstrukcí železničního svršku a spodku pro zvýšení traťové rychlosti. Dále bude vybudována nová železniční stanice, nástupiště, přístupový podchod a výstavba traťového zabezpečovacího zařízení.