Skanska v České Republice
c

Glajcha na Five

Hrubá stavba kancelářské budovy Five na pražském Smíchově už stojí. Během devíti měsíců vyrostly 2 podzemní a 7 nadzemních pater, které tvoří monolitická konstrukce z 1120 t ocelové výztuže a téměř 10 000 m3 betonu.

Práce probíhaly ve velmi omezeném prostoru, betonáže stropů musely být provedeny pomocí stacionárních betonovacích věží. Nová budova je postavena podél stávající historické zdi, proto ji bylo potřeba napojit na nový skelet pomocí trnů a nové římsy s konzolou.