Skanska v České Republice
c

Glajcha na Five

Hrubá stavba kancelářské budovy Five na pražském Smíchově už stojí. Během devíti měsíců vyrostly 2 podzemní a 7 nadzemních pater, které tvoří monolitická konstrukce z 1120 t ocelové výztuže a téměř 10 000 m3 betonu.

Práce probíhaly ve velmi omezeném prostoru, betonáže stropů musely být provedeny pomocí stacionárních betonovacích v��ží. Nová budova je postavena podél stávající historické zdi, proto ji bylo potřeba napojit na nový skelet pomocí trnů a nové římsy s konzolou.