Skanska v České Republice
c

Fórum Českého stavebnictví

Ve středu 7. března proběhla za účasti špičky politické reprezentace největší oborová konference Fórum Českého stavebnictví s titulem Bude už konečně lépe?

Politické sliby jsou prvním krokem ke zlepšení situace. Mluvilo se mimo jiné o inovacích, konkrétně o Stavebnictví 4.0 a BIM. Vítáme, že se vedle odborníků, mezi kterými je i Skanska, ke koncepci Stavebnictví 4.0 veřejně hlásí i politici. Nyní je třeba přenést sliby do praxe a zapojit do soutěží více kritérií než jen cenu, aby se zvýšila kvalita staveb a snížily náklady celého životního cyklu staveb. 

Poslední úprava textu: 09.03.2018