Skanska v České Republice
c

Čestné uznání za nejlepší využití druhotné suroviny ve stavebnictví

Skanska získala čestné uznání v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu "Přeměna odpadů na zdroje", v kategorii Nejlepší využití druhotné suroviny ve stavebnictví, za předcházení vzniku odpadů.

Při rekonstrukci liniových staveb se Skanska snaží prosazovat u investorů variantní řešení oproti původnímu projektu a využívat betonový recyklát do spodní vrstvy cementobetonového krytu, který nahrazuje přírodní kamenivo, a šetří tak cenné surovinnové zdroje.