Skanska v České Republice
c

Česká dopravní stavba 2016

Společnost Skanska získala ocenění Česká dopravní stavba v kategorii Technologie | Inovace za stavbu mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R35 u Opatovic. Křižovatka na silnici R35 v km 3,15–4,10 je řešena jako prstencovitá, s převedením dopravy do tří úrovní.

Slavnostní vyhlášení a předávání cen již 13. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba vyhlašované Ministerstvem dopravy proběhlo v Betlémské kapli v Praze ve čtvrtek 16. června 2016. Cílem soutěže je prezentovat zlepšující se kvalitu dopravní infrastruktury.

Stavba: R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Dodavatel: Sdružení Skanska - Metrostav, estakáda R35 (vedoucí člen Skanska a.s.)
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR