Skanska v České Republice
c

Celosvětový Týden bezpečnosti ve Skanska

Ve dnech 25. 4. – 1. 5. probíhá Týden bezpečnosti Skanska. Ojedinělá akce, při níž si všichni zaměstnaci Skanska po celém světě budou připomínat důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a proškolovat se v nových bezpečnostních postupech.

Cílem je poučit se z předchozích zkušeností a zapojit na stavbách a provozovnách všechny kmenové zaměstnance Skanska - ale i subdodavatele, aby se podělili o svůj názor a zkušenosti. Je to příležitost i pro investory, jejich zástupce a další obchodní partnery firmy.

Letošním tématem je „Naplánuj si svůj den" a bude zaměřen na systematické plánování před zahájením denních prací. Jsou připravena školení a praktické ukázky z požární ochrany nebo první pomoci. Na mnoha stavbách proběhnou diskuse nad tématem bezpečnosti vedené manažery či řediteli závodů.