Skanska v České Republice
c

BOZP Zamerané na bezpečnosť

Koncom júna sa v košickej Steel aréne stretli zástupcovia viacerých spoločností na Bezpečnostnom veľtrhu. Hlavným organizátorom akcie bola Východoslovenská energetika Holding, ktorá pre viac ako tisíc svojich zamestnancov nenútenou a zaujímavou formou priblížila dôležitosť témy BOZP.

Za týmto účelom prizvali na veľtrh významné firmy pôsobiace v regióne, ktoré sú príkladom dodržiavania zásad bezpečnej práce.

Našu spoločnosť na akcii reprezentovali bezpečnostné techničky Alžbeta Husovská a Petronela Vihonská, ktoré záujemcom dopodrobna objasnili systém bezpečnostných štandardov v našej spoločnosti, deklarovali používanie OOPP či formou zábavného kvízu poučili o základných informáciách z teórie BOZP. Zároveň priblížili návštevníkom zaujímavé videá či fotodokumentáciu s bezpečnostnou tematikou a rozdali im plagáty o poskytnutí prvej pomoci.

Alžbeta Husovská zhrnula svoje dojmy z akcie:
Bola som milo prekvapená záujmom zo stany radových zamestnancov VSE Holding o bezpečnosť a hlavne o ten náš prístup k bezpečnosti. Mala som napríklad dlhšiu debatu so žeriavnikmi o prácach vo výške a ako vypracovať správny technologický postup, ako v ňom podchytiť prípadnú evakuáciu osôb pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Z plagátu o prvej pomoci boli ľudia milo prekvapení - síce dúfajú, že ho nebudú musieť použiť, ale v stresových situáciách je dobrou pomôckou, aby človek nepodľahol panike a vedel ako správne pomôcť zranenej osobe/kolegovi/kolegyni.

Ako dobrý nápad tiež hodnotili nálepky odborných spôsobilostí na prilby, skúšali si okuliare Uvex a naše prilby 3M, ktoré sú veľmi kvalitné, chválili ich dizajn i komfort nosenia. Taktiež sa im páčila reflexnosť pracovných odevov, konkrétne žltých, ktoré sú požívané na cestných stavbách.

Veľa ľudí našu spoločnosť poznalo a pozitívne hodnotili náš prístup k práci ako takej, počnúc bezpečnosťou, cez kvalitu a končiac termínom odovzdania. Veľa z nich spomínalo stavbu Ďurďošík a samozrejme diaľnicu Prešov-Budimír, kde sme zvyšovali bezpečnosť komunikácie osadením nových zvodidiel.

Naozaj mám veľmi pekné a pozitívne dojmy z celej akcie a už teraz sa teším na ďalšiu podobnú akciu. Ďakujem za možnosť prezentovať firmu Skanska.

Beáta Voskárová, špecialista komunikácie
Foto: BOZP Košice