Skanska v České Republice
c

Získali jsme cenu Leader v životním prostředí 2017

Férové podnikání má cenu! Takové bylo motto slavnostního večera, během kterého se udělovaly výroční ceny za odpovědné podnikání – TOP Odpovědná firma 2017.

Organizátor akce, platforma Business pro společnost, udělil 18. 10. 2017 v pražských Holešovicích na slavnostním vyhlášení 14. ročníku TOP Odpovědná firma ceny za nejvýznamnější projekty v oblasti trvale udržitelného rozvoje a odpovědného podnikání.

Skanska získala hlavní cenu v kategorii Leader v životním prostředí za projekt „Zelená energie z obnovitelných zdrojů“. Oceněna byla především naše systematická strategie zaměřená na dlouhodobé úspory energií ve výrobním i provozním životě, přičemž hlavním cílem je omezit zejména CO2 ve stavebnictví. Získali jsme také Zlatý diplom v kategorii TOP Odpovědná velká firma. Gratulujeme Karlovi Fronkovi a celému jeho týmu Udržitelného rozvoje ke skvělému výsledku!

Cenu za naši společnost přebrali Henrik Davidsson – SVP Operational Efficiency, Karel Fronk – vedoucí oddělení Udržitelný rozvoj a Vítězslav Mizera – hlavní energetik Skanska.

Kategorie TOP Odpovědná firma 2017:

TOP Odpovědná velká firma
TOP Odpovědná malá firma
Diverzita
Společensky prospěšný projekt
Nejangažovanější zaměstnanci
Leader v životním prostředí
Odpovědný reporting
Počin roku
Odpovědný leader
Cena veřejnosti

18. 10. 2017