Skanska v České Republice
c

Vzdělávání a rozvoj

Profesní i osobní rozvoj zaměstnanců je pro nás důležitý a patří mezi globální priority celé skupiny Skanska. Proto máme propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců - od zákonných školení a odborné přípravy přes jazykové vzdělávání, manažerské vzdělávání až po mezinárodní rozvojové talentové programy.

Školení studentů stavebních fakult

Skanska Unlimited

Je globální program, v rámci kterého mají zaměstnanci každoročně možnost absolvovat v některé ze zahraničních obchodních jednotek pracovní stáž v rozsahu až 6 měsíců. Program tak nabízí možnost poznat nové kulturní a pracovní prostředí a sdílet zkušenosti s kolegy v jiných zemích.

Skanska Stretch

Rozvojový program pro talentované zaměstnance, který je zaměřený na posílení manažerských dovedností a odborných znalostí s cílem připravit vybrané zaměstnance pro vyšší manažerské role v prostředí globální skupiny Skanska.

Poslední úprava textu: 10.10.2017