Skanska v České Republice
c

Vysoké školy

Ve Skanska nám záleží na vašem vzdělání. Věříme, že spolupráce škol a společností může být přínosem pro obě strany.

Spolupráce Skanska a vysokých škol má dlouholetou tradici. Naší filozofií je aktivní kooperace a sdílení know-how. Zaměřujeme se zejména na podporu konkrétních projektů a studentů, kteří tak mohou získat praktické znalosti a zkušenosti již v průběhu vysokoškolského studia.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Veveří 331/95
602 00 Brno

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava – Poruba

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Lumírova 13/630
700 30 Ostrava - Výškovice

Poslední úprava textu: 10.10.2017