Skanska v České Republice
c

Služby

„Klíčem k úspěchu je včasná komunikace s klientem.“ Klientský program LOP zahrnuje včasný kontakt s partnery již v projektové přípravě, účast ve výběrových řízeních, montáž fasád na staveništi a záruční servis.

Výroba lehkých obvodových plášťů

LOP nabízí

 • Individuální přístup ke klientům
 • Podrobné a otevřené cenové kalkulace 
 • Value engineering
 • Odborné technické a cenové poradenství
 • Testy tepelně technických vlastností konstrukce

Projekční tým LOP hledá ve spolupráci s klientem řešení přispívající k minimalizaci energetických nároků staveb a zohledňujcí vysoké požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost práce. Z tohoto důvodu se projekce i výroba postupně specializuje na nejvhodnější typ opláštění – modulové fasády.

Hlavními přednostmi modulových fasád jsou

 • Vysoká kvalita, minimalizace vad z důvodů úplné prefabrikace
 • Efektivní využití zdrojů
 • Nízká tepelná prostupnost
 • Vysoká vodotěsnost a větrná nepropustnost

Naši klienti oceňují u modulových fasád zejména

 • Velice rychlou a snadnou montáž na staveništi
 • Dodávky „Just-in-time" = minimální nároky na zábor místa, bez lešení 
 • Vysokou kvalitu s minimem závad
 • Péči o ochranu zdraví a bezpečnost práce během výroby i montáže
Poslední úprava textu: 26.01.2018