Skanska v České Republice
c

Azbest

Zabýváme se odstraňováním a sanací materiálů obsahujících azbest z nejrůznějších stavebních objektů a technologií.

Legislativa stanovuje podmínky pro práci s azbestem. Jejich dodržování chrání nejen pracovníky, ale i okolí stavby a následně i uživatele objektů.

Pro tuto speciální činnost jsme vybaveni potřebnou technologií, znalostmi, zkušenostmi a nezbytnou licencí.

  • vypracujeme projekt sanace
  • vše projednáme s místně příslušným orgánem státní správy ohledně schválení plánu likvidace
  • odstraníme i azbestový materiál
  • provedeme demolici azbestových objektů
  • vyčistíme prostory kontaminované azbestovým prachem
  • provedeme sanaci azbestu pomocí chemických přípravků
  • odvezeme a zlikvidujeme azbest na místně příslušných skládkách
  • zajistíme protipožární ucpávky systému HILTI a INTUMEX
Poslední úprava textu: 10.10.2017