Skanska v České Republice
c

Dálnice D47, stavba 4709.1/2 Hrušov - Bohumín; Objekt 201 most přes Odru a Antošovické jezero

  • Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero
  • Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero
  • Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero
  • Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero
  • Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero
  • Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero

Most je součástí úseku dálnice D47, stavba D4709.1/2 mezi Ostravou a Bohumínem. Jedná se o technicky nejnáročnější mostní stavbu této dálnice, překonávající řeku Odru a Antošovické jezero. Při navrhování mostu bylo nutné vzít v potaz, že tento úsek dálnice prochází záplavovým územím řeky Odry, které má velmi specifickou povahu. Důležité také bylo přihlédnout na profil plánovaného plavebního kanálu a na samotné vedení trasy dálnice. Z těchto důvodů byla navržena konstrukce s minimální stavební výškou. Důležitá byla také estetická stránka projektu, protože vzdálenější okolí mostu je využíváno jako rekreační oblast.        

Stavba je tvořena dvěma samostatnými souběžnými mosty, které jsou v zavěšené části spojeny spřahující mezideskou a prefabrikovanými vzpěrami. Most má 14 polí, přičemž délka mostu mezi osami dilatačních závěrů je 593 m, pole nad Odrou má rozpětí 105 m. Nosná konstrukce mostu má konstrukční výšku 2,2 m a je tvořena dvoukomorovým nosníkem s konstantním průřezem.

Pylon je vysoký 48,6 m a je osazen 2x14 závěsy s 55 a 91 lany. Nosná konstrukce mostu byla zhotovena na výsuvných skružích s horním nosným systémem. Most je založen na vrtaných pilotách průměru 1,2 m, pylon na 53 kusech vrtaných pilot.

Technické údaje:  
Celková délka mostu: 605,6 m
Délka nosné konstrukce: 592,7 m
Plocha nosné konstrukce: 17 647,5 m2
Počet polí mostu: 14
Rozpětí polí LM: 21,5 + 33 + 2 x 36 + 105 + 56,5 + 39,4 + 6 x 39 + 27,5 m
Rozpětí polí PM: 24,5 + 2 x 33 + 36 + 105 + 56,5 + 39,4 + 6 x 39 + 27,5 m
Šířka estakádní části: 2 x 14,6 m
Šířka zavěšené části: 30,6 m
Konstrukční výška: 2,2 m
Výška pylonu: 48,6 m
Počet závěsů: 2 x 14 ks 
Počet lan na jeden závěs: 55 – 91 ks

Při stavbě mostu bylo celkem spotřebováno 20 000 m3 betonů, 3 500 tun armovací výztuže a 2 176 lan závěsů o celkové délce 136 km.

Nalezeno

loading