Skanska v České Republice
c

Technologická podpora zákazníkům

Varianta 1
Beton X0 - neyvyztužený základ v nezámrzné hloubce (min. 1,2 m pod povrchem

Varianta 2
Beton XC1 nebo XC2, XA1 - vyztužený beton v nezámrzné hloubce (min. 1,2 m pod povrchem terénu) v chemicky agresivním prostředí

Varianta 3
Beton XF1 nebo XF3, XC4, XA1 - vyztužený beton v zámrzné hloubce, ve styku s vodou, v chemicky agresivním prostředí

Poslední úprava textu: 20.11.2018