Skanska v České Republice
c

Podkladový beton

Ukládá se většinou na základové pasy o obvyklé mocnosti 100 až 150 mm. Je podkladem pro podlahy, příčky. Důležitým předpokladem optimální funkčnosti podkladového betonu je správně zvolený druh betonu a způsob vyztužení v celém rozsahu.

V nezámrzné hloubce varianta 1

Beton X0 – nevyztužený podkladní beton v nezámrzné hloubce (min. 1,20 m pod povrchem terénu) v neagresivním prostředí.

V nezámrzné hloubce varianta 2

Beton XC2 – vyztužený podkladní beton v nezámrzné hloubce (min. 1,20 m pod povrchem terénu) v neagresivním prostředí.

Poslední úprava textu: 22.01.2019