Skanska v České Republice
c

Akreditovaná zkušební laboratoř

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zkušební vzorek betonu

V akreditované zkušební laboratoři provádíme zejména následující:

 

Cement

 • stanovení dob tuhnutí
 • objemová stálost
 • stanovení pevností
 • měrná hmotnost
 • jemnost mletí atd.

Beton

 • pevnost v tlaku, příčném tahu a tahu za ohybu
 • odolnost proti vodě a CHRL
 • odolnost proti působení tlakové vody
 • stanovení konzistence a obsahu vzduchu
 • v ČB, atd.

Kamenivo

 • zrnitost
 • tvarový index
 • objemové hmostnosti
 • nasákavost
 • vlhkost
 • humusovitost, atd.

Zeminy

 • zrnitost
 • konzistenční meze
 • laboratorní srovnávací objemová
 • hmotnost a vlhkost
 • relativní ulehlost
 • míra zhutnění, atd.

 

Dále laboratoř provádí zkoušky přísad do malt a betonů, průkazní zkoušky pro CB kryty, konstrukční betony, mezerovité betony, stmelené a nestmelené vrstvy, měření únostnosti vozovkových vrstev statickou zatěžovací deskou, měření nerovnosti vozovek, atd.

Poslední úprava textu: 20.11.2018