Skanska v České Republice
c

Betonové vozovky

Budujeme betonové vozovky letištních ploch, dálnic, silnic, tramvajových kolejišť, obslužných komunikací, cyklostezek, parkovacích, skladových a jiných zpevněných ploch.

Pokládka betonové vozovky

Specializujeme se na pokládku cementobetonových krytů (CBK) finišerovou technikou. Pro tyto práce máme k dispozici finišery pro jednovrstvé a dvouvrstvé CBK Wirtgen SP 1600 a Wirtgen SP 1500, pro jednovrstvé CBK používáme finišery Bidwell 5000 (2 x) a CMI SF 2204. Podkladní vrstvy SC a MZK pokládáme finišerem CMI – PST. Pro opravy cementobetonových vozovek máme vyvinutou technologii „rychlých betonů“ , která umožňuje provoz po nově zabetonovaném krytu už za 24 hodin od zahájení opravy.

Betonové monolitické prvky silnic a dálnic
Realizujeme monolitická betonová svodidla a monolitické betonové žlaby a příkopy technologií CURB-KING (pokládka odvodňovacích žlabů pomocí finišerů s kluznými bočnicemi).  Jako první  v ČR a SR jsme uvedli na trh novou technologii  - obetonování plastových štěrbinových žlabů typu Hauraton. Pro tyto práce jsme vybaveni finišery Wirtgen SP 500, CMI  SF 2204, Gomaco  GT 3400 a HIT 1511

Segmentace betonových ploch
Pro vybourání nebo segmentování stávajících betonových ploch je určena „gilotina“ RBA 6500.

Protihlukové stěny
Zajišťujeme kompletní dodávky a montáže betonových, plastových, hliníkových, transparentních, zelených a dřevěných protihlukových stěn na dálnicích, silnicích a železničních koridorech.

Podkladní vrstvy            

Poslední úprava textu: 20.11.2018