Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Železniční stavitelství

Jsme dodavatelem všech typů kolejových staveb v celém jejich životním cyklu, od výstavby přes údržbu až po jejich rekonstrukci.

Koleje, které jsme položili a o které dodnes pečujeme, spojují lidi, země i kultury. Milionům lidí slouží každý den k cestě za prací či zábavou.

Stavbu a provoz kolejí umíme kompletně zajistit a také zde využíváme ty nejmodernější technologie. Díky svým mnoholetým zkušenostem dokážeme garantovat včasnou a kvalitní realizaci zakázek velkého rozsahu a to jak v oblasti inženýringu tak i v oblasti jednotlivých realizací. Orientujeme se především na trhy v České a Slovenské republice a v Polsku.

Železnice
Provádíme modernizace, optimalizace a rekonstrukce vysokorychlostních koridorů, regionálních tratí, železničních stanic a vleček, včetně silnoproudých a slaboproudých technologií. Stavíme železniční mosty, podchody, propustky, odvodňovací systémy a provádíme protihluková opatření. V České republice v roce 2009 probíhali dokončovací práce na jedné z největších  železničních staveb současnosti, na Novém spojení v Praze a dokončili jsme mimo jiné stavby Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem a Optimalizace trati H. Dvořiště, st. Hranice – Č. Budějovice. Na Slovensku jsme pracovali na modernizaci tratě Žilina - Krásno nad Kysucou -  VI. Koridor.

Městská kolejová doprava
Jako významný a dodavatel kolejového svršku pražského metra a tramvajových tratí provádíme dodávky ucelených technologických celků a speciálních konstrukcí a zařízení, a to jak při výstavbě, tak i při rekonstrukcích kolejových svršků.


Závod Čechy a závod Morava
Oba závody se ve svých regionech specializují převážně na výstavbu, rekonstrukci a údržbu železničního spodku a svršku.

Kontakt: závod Čechy 
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakt: závod Morava
Husova 2, 750 02 Přerov
Tel.: +420 267 095 651, Fax.: +420 581 299 810

Tomáš Princ Ing.

Specialista komunikace senior
Skanska a.s.
Železniční stavitelství
E-mail Tomáš Princ Ing. »