Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Oblast Azbest

Zabýváme se odstraňováním a sanací materiálů obsahujících azbest z nejrůznějších stavebních objektů a technologií.

Azbest je označení pro přírodní látku využívanou v minulých letech pro jeho vynikající  fyzikální a chemické vlastnosti. Bohužel až v posledních letech je kvůli svým karcinogenním účinkům pokládán za jednu z nejvýznamnějších škodlivin, které může být člověk vystaven. Tato skutečnost vedla k zákazu práce s materiály obsahující azbest nejenom v Čechách, ale i ve většině států světa.

Negativní účinky azbestu je potřebné vzít v úvahu hlavně ve stavebnictví, v němž je riziko expozice pracovníků prachem azbestu nejvyšší. Toto riziko značně stoupá při neodborném odstraňování nebo manipulaci s materiály obsahujících azbest, jehož důsledkem je ohrožení nejenom zdraví pracovníků, ale i obyvatelstva žijícího v okolí stavby, na které probíhají práce s azbestem.

Současná legislativa stanovuje podmínky pro práci s azbestem, kterou se chrání nejen pracovníci, ale i okolí stavby a následně i uživatelé objektů.

Pro tuto speciální činnost jsme vybaveni potřebnou technologií, znalostmi, zkušenostmi a nezbytnou licencí.


S čím vším vám můžeme pomoci

vypracování projektu sanace a odstranění
zajištění schválení plánu likvidace místně příslušným orgánem státní správy
odstranění azbestových materiálů
demolice azbestových objektů
čištění kontaminovaných prostorů azbestovým prachem
sanaci azbestu pomocí chemických přípravků
odvoz a likvidaci azbestu na místně příslušných skládkách
provádění protipožárních ucpávek systému HILTI a INTUMEX

Roman Kovařík

Projektový manažer
Skanska a.s.
E-mail Roman Kovařík »