Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Stručně o udržitelném rozvoji

Udržitelný rozvoj může být definován různě. Nejznámější definice ho charakterizuje následovně: „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.“

Snaha o zlepšení udržitelného rozvoje Země

V roce 1987 byla stanovena definice trvale udržitelného rozvoje v tzv. Brundtland report (pojmenované po norské fyzičce a političce Gro Harlem Brundtland, předsedkyni Světové komise pro životní prostředí a rozvoj). Od konce 90. let 20. století Skanska začala hledat způsoby, jak by mohla svým chováním přispět k lepšímu udržitelnému rozvoji. Od roku 2002 je tento závazek součástí společné Skanska politiky, která zahrnuje náš Etický kodex.

Environmentální reporting

V roce 2006 skupina Skanska začala používat pro environmentální reporty systém GRI. Skanska posléze vyvinula svůj vlastní systém reportování, který lépe zachycuje, že se firma soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti, na tzv. trojí zodpovědnost (triple bottom line).

Komplexnost naší organizace

Skupina Skanska je komplexní a vysoce decentralizovaná společnost. Organizace se neustále vyvíjí na základě potřeb jednotlivých projektů. Díky tomu je měření skutečného UR společnosti (prostřednictvím tradičních metod) velmi složité, ne-li nemožné.

Náš závazek

Přesto je závazek, že Skanska bude přispívat k zlepšování udržitelného rozvoje, nezvratný. Implementace trvale udržitelných zásad stále trvá – úspěch nebo nezdar spočívá v rukou nás všech.