Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Jak můžeme trvale udržitelného rozvoje dosáhnout

Ve Skanska věříme, že dosahování udržitelného rozvoje je jen synonymem pro dobré podnikání. Proto je myšlenka udržitelného rozvoje součástí každé liniové organizace, a pokud tomu tak není, je potřeba to napravit.

Protože je Skanska decentralizovanou organizací, za implementaci je v každé obchodní jednotce zodpovědný liniový management podporovaný statutárními orgány a jednotlivci/týmy s příslušnými kompetencemi.

Struktura managementu

Skanska udržitelný rozvoj je koordinován příslušnými jednotkami Skanska AB. Management pro udržitelný rozvoj Skanska AB se také přímo zabývá bezpečností, ochranou zdraví při práci a životním prostředím.
Jednotky Skanska AB vydávají reporty pro výkonného viceprezidenta Skanska AB.


Obchodní jednotky

Každá obchodní jednotka má svůj systém managementu pro udržitelný rozvoj, který respektuje její specifika. Dost často je to maticová struktura organizace.

Za účelem efektivního toku politik a pokynů mezi obchodními jednotkami a managementem pro udržitelný rozvoj Skanska AB existuje několik skupin, které mají usnadňovat implementaci Skanska udržitelného rozvoje:

Bezpečnostní skupina (Skanska Safety Performance Network) – byla založena v roce 2006, aby pomáhala a řídila. Je složená z většiny senior bezpečnostních manažerů všech obchodních jednotek a navíc ze členů managementu pro udržitelný rozvoj Skanska AB. Schází se dvakrát ročně.

Envrionmentální skupina (Skanska Environmental Performance Network) – byla založena v roce 2006, aby pomáhala a řídila. Je složená z většiny senior environmentálních manažerů všech obchodních jednotek a navíc ze členů managementu pro udržitelný rozvoj Skanska AB. Schází se dvakrát ročně.

Skupina obchodní etiky (Business Ethics Network) – byla založena v roce 2006, aby pomáhala a řídila. Je složená z šesti vlivných liniových manažerů ze šesti obchodních jednotek a navíc ze Skanska švédského etického sboru a členů managementu pro udržitelný rozvoj Skanska AB.


Manažerské systémy

Skanska udržitelný rozvoj je koordinován příslušnými jednotkami Skanska AB. Management pro udržitelný rozvoj Skanska AB se také přímo zabývá bezpečností, ochranou zdraví při práci a životním prostředím.

Environmentální systém řízení ISO 14001
Všechny společnosti skupiny Skanska zavedly v rámci integrovaného systému řízení certifikovaný Environmentální systém řízení (EMS) v souladu s ČSN EN ISO 14001, který je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a veškeré činnosti společnosti Skanska. Tento systém nás neustále vede k průběžnému monitorování všech procesů a k jejich zdokonalování.

Systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001
Skupina Skanska má v rámci integrovaného systému řízení zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001. V rámci systému dohlížejí na postup stavby a kontrolu dokumentů specialisté BOZP, kteří sledují rovněž procesy realizované subdodavateli s důrazem na dodržování veškerých pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Systém řízení jakosti ISO 9001
Všechny společnosti skupiny Skanska v rámci integrovaného systému řízení zavedly a certifikovaly systém řízení jakosti v souladu s ČSN EN ISO 9001, jenž je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a veškeré činnosti společnosti Skanska. Všichni zúčastnění jsou motivováni krátkodobými i dlouhodobými parametry, které modelují budoucí spokojenost zákazníka a jsou úzce provázány s jednotlivými složkami odměňování zaměstnanců.