Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Ekonomická odpovědnost

Jako bez problémů fungující společnost se snažíme uspokojit potřeby svých akcionářů. Prověřujeme každý potenciální projekt a jeho společenská a environmentální hlediska. Využíváme k tomu nástroje typu STAP či ORA.

Jsme také opatrní ve výběru dodavatelského řetězce.

Nákup - Příležitosti a výzvy

Zhruba 70 % našich projektových nákladů je spojeno s nákupem zboží a služeb. Nákupní procesy ve všech obchodních jednotkách zahrnují tisíce dodavatelů a subdodavatelů. Všichni musí být řádně prověřeni a ohodnoceni vzhledem k národní legislativě, ale i vzhledem k aspektu environmentálnímu a lidským právům.

Většina nákupů se uskutečňuje v místě výskytu projektu a jsou řízena lokálními manažerskými systémy, které jsou upravené pro specifické podmínky daného lokálního trhu. V případě centrálního nákupu se využívá výhod plynoucích z dlouhodobých rámcových smluv.