Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

LCA a EPD stavebních výrobků

Novinky

Jsme první stavební společnost v České republice, která získala ověřené Environmentální hodnocení asfaltové směsi

Jedna z hlavních hodnot společnosti Skanska je používání šetrných materiálů, jak při stavební činnosti, tak i při výrobě stavebních materiálů. Skanska Asfalt s.r.o. se proto rozhodla zhodnotit životní cyklus (LCA) asfaltové směsi s podílem recyklátu a zpracovat environmentální prohlášení o produktu (EPD). Vzniká tak směs, která je složena mj. z recyklátů z výroby či vyfrézovaných zbytků ze starých silnic. Pro více informací nás kontaktujte.


Skanska a.s. obdržela Environmentální prohlášení o produktu na plášť budovy Corso Court v Pražském Karlíně

EPD je ověřeno nezávislou třetí stranou, a proto máme oprávnění jej publikovat veřejně. Stavíme svět ve kterém sami chceme žít! Pro více informací nás kontaktujte. 

Co je EPD

Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu je cesta k udržitelnému stavebnictví. Produkt, který získá EPD, nemusí být „ekologičtější“ než konkurenční výrobek. Smyslem EPD je poskytnout pravdivé informace o tom, jak velké potenciální environmentální dopady má výroba, distribuce, eventuálně používání či odstranění daného výrobku.

Zapojením LCA a EPD do politiky podniku se její udržitelný rozvoj stává koncepční a přestává být pouhým nástrojem marketingu či Public Relations.Informace o LCA a EPD je prozatím nevyužívaným, avšak oprávněným požadavkem trhu a zákazníků o informace k dopadu výroby do životního prostředí nás všech…Tak jako mnoho našich generací provázelo dřevo od kolébky až do hrobu v podobě rakve, tak nahlíží na život výrobků proces LCA .-) od kolébky do hrobu.

Co to je vlastně EPD?

Environmentální prohlášení typu III podle ČSN ISO 14025 je několikastránkový dokument, ve kterém jsou uvedeny a vyčísleny environmentální aspekty a environmentální dopady daného výrobku či služby s ohledem na celý jeho životní cyklus. Jedná se o dokument poskytující informace o výrobci , výrobku a dále soubor hodnot, pomocí kterých si lze učinit představu, jak velké jsou environmentální dopady daného výrobku. Podkladem pro sestavení Environmentálního prohlášení III musí být studie LCA (Life Cycle Assessment – Posuzování životního cyklu) sestavená v souladu s ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044.

Jak číst životní cyklus?

Interpretace životního cyklu slouží k přehlednému prezentování zjištěných poznatků typu, které stádium životního cyklu produktu se nejvíce podílí na environmentálních dopadech, kde dochází k největší materiálové a energetické náročnosti…

K čemu je EPD vhodný?

EPD je dokument, pomocí kterého je možné vybrat si dodavatele, jehož výrobek má např. nižší uhlíkovou stopu nebo produkuje s ohledem na jeho životní cyklus méně odpadů či acidifikujících látek.

Karel Fronk Ing.

Ved. oddělení Udržitelný rozvoj
Skanska a.s.
Naše stavby a provozovny sledují měřitelné informace o vlivu produktu na životní prostředí. Mezi naše priority patří strategie zaměřená na snížení spotřeb energií, vody, CO2. Chceme také dosáhnout nízkého podílu skládkovaných odpadů. Mezi cíle naší environmentální strategie patří i snížení vlivu našich činností na změnu klimatu. Již delší dobu praktikujeme a zdokonalujeme nástroj pro měření uhlíkové stopy. Systém EPD nám v naší cestě napomáhá a do budoucna uvažujeme o jeho využívání pro naše vlastní produkty napříč společností.
E-mail Karel Fronk Ing. »