Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Udržitelný rozvoj

Věříme, že jsme odpovědná společnost. Snažíme se naplňovat současné potřeby takovým způsobem, abychom neohrozili naplňování potřeb budoucích generací. Řídíme se hodnotami vyjádřenými v našem Etickém kodexu.

Skanska & Udržitelný rozvoj

Zde můžete najít případové studie k našim "zeleným" projektům. Nevnímáme totiž vztah k životnímu prostředí jako nálepku, kterou si díky sponzoringu může na štít nalepit každý.

Více

Významná ocenění

Vážíme si každého ocenění naší práce a to nejen v oblasti stavebních projektů, ale například i našich aktivit v oblasti životního prostředí.

Více

Etický kodex

Definovali jsme několik nejdůležitějších zásad pro naši činnost a těmi se řídíme.

Více

Naše hodnoty

Naše nově formulované hodnoty vyjadřují, chrání a prohlubují kulturu společnosti. Vyjadřují kdo jsme, jak se chováme a v co věříme.

Více

Politiky společnosti

Zde najdete plné znění politik platných v naší společnosti.

Více

Kontakty Udržitelný rozvoj

Máte-li zájem o podrobnější informace o udržitelném rozvoji v naší společnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Více

Green Business

Program Nová Zelená Úsporám

Více
www.byznysprospolecnost.cz