Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Transparentní podnikání

Etické podnikání je nedílnou součástí kultury Skanska. Dodržování etických hodnot v podnikání vyžadujeme nejen po svých zaměstnancích, ale vyzýváme k tomu své obchodní partnery a angažujeme se v kultivaci a zvyšování transparentnosti českého podnikatelského prostředí.

Koalice pro transparentní podnikání
Skanska a.s. je iniciátorem a zakládajícím členem Koalice pro transparentní podnikání. Koalice je volným sdružením usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2010 a v současnosti sdružuje přes třicet českých a mezinárodních společností napříč odvětvími a je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek. Koalice pro transparentní podnikání úzce spolupracuje s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, která sdružuje politické strany, podnikatelské asociace a veřejné instituce a podílí se na přípravě novely zákona o veřejných zakázkách.

Transparentní veřejné zakázky
Zvláštní pozornost věnujeme také oblasti veřejných zakázek. Jsme si vědomi, že naše podnikání v této oblasti má dopad na veřejnost, která je ve veřejných zakázkách konečným zákazníkem, protože je na jedné straně poskytovatelem financí (prostřednictvím daní) a na straně druhé příjemcem užitku z veřejné zakázky. Jsme si také vědomi společného práva na svobodný přístup k informacím. Jsme přesvědčeni, že informace o veřejných zakázkách je nutné zveřejňovat již v průběhu zadávacího řízení. Proto se ve spolupráci s dalšími společnostmi snažíme dosáhnout maximální průhlednosti veřejných zakázek.

Doporučení pro dodavatele
Iniciovali jsme vznik Koalice pro transparentní podnikání a podíleli jsme se na sepsání dokumentu Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek. Smyslem doporučení je posílit princip transparentnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Konečným cílem je pak zakomponování těchto principů a povinností na straně veřejných orgánů do právních předpisů České republiky.

Zadávácí řízení
Jsme signatářem etického kodexu uchazečů o veřejné zakázky „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“, který podporuje transparentnost veřejných zakázek v České republice.


Veřejné zakázky
Přehled veřejných zakázek. Případné podrobnější informace k jednotlivým soutěžím budou poskytnuty na vyžádání.

Přehled zakázek od 1.1.2011 do 31.12.2011
Přehled zakázek od 1.1.2012 do 31.12.2012
Přehled zakázek od 1.1.2013 do 31.12.2013
Přehled zakázek od 1.1.2014 do 31.12.2014 Získané zakázky
Souhrn získaných zakázek dle zadavatelů.

Získané VZ od 1.1.2011 do 31.12.2011
Získané VZ od 1.1.2012 do 31.12.2012
Získané VZ od 1.1.2013 do 31.12.2013
Získané VZ od 1.1.2014 do 31.12.2014