Pro dodavatele

Na této stránce najdete dokumenty a formuláře ke stažení:

Všeobecné smluvní podmínky pro poddodavatele skupiny Skanska

Smluvní podmínky BOZP, PO a ochrany životního prostředí na staveništi

Podmínky pro příjem elektronických faktur

Kodex dodavatelů