Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Certifikáty a prověření

Společnost Skanska a.s. má zaveden Integrovaný management systém – IMS, který spočívá ve vhodné a účelné integraci systémů řízení a to:

• systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS),
• systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS),
• systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008 (SMS),
• systému managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 (ISMS),

Integrovaný management systém je plně dokumentovaný, se zabudovanými kontrolními nástroji a zpětnými vazbami, včetně nástrojů pro jeho další zlepšování.

Tento Integrovaný systém řízení umožňuje kromě zajištění maximální kvality prováděných prací a uspokojování požadavků zákazníka i dodržování všech pravidel BOZP a PO a minimalizaci dopadů do životního prostředí při provádění všech definovaných procesů ve společnosti.

Integrovaný management systém je zaveden v celé společnosti Skanska a.s.

Integrovaný management systém je pravidelně prověřován nezávislou třetí osobou (akreditovanými certifikačními orgány): Stavcert Praha, spol. s r.o. a VÚPS, certifikační společnost.

Bezpečnostní prověření organizace

Společnost Skanska a.s. vlastní osvědčení NBÚ, na jehož základě jí mohou být poskytovány nebo u ní mohou vznikat utajované informace nejvýše do stupně utajení tajné.

Karel Fronk Ing.

Ved. oddělení Udržitelný rozvoj
Skanska a.s.
E-mail Karel Fronk Ing. »