Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Jaký projekt 4ETIKA podpoří?

Projekt, který by pomohl zlepšit situaci v České republice v oblasti podnikatelské etiky. Projekt, který se zaměří na to, jak dosahovat zisku v rámci etických pravidel!

Můžete se zaměřit na kteroukoli oblast podnikatelské etiky, váš projekt může přinést nápad na zlepšení v jedné nebo ve více oblastech (viz schéma a popis níže). Zamyslete se především nad tím, jak lze zmírnit nebo eliminovat konflikt mezi ekonomikou a etikou podnikání v daných oblastech.

Obrázek 1 – Předmět zkoumání podnikatelské etiky 

REMIŠOVÁ, A. Etika a ekonomika. Bratislava: Kalligram, 2011. ISBN: 978-80-8101 402-4. (str. 57)

Oblasti, které může řešit váš projekt:
• Individuální, osobní etika v podnikatelské sféře
• Problematika veřejných zakázek
• Spolupráce/propojování soukromého sektoru a státní správy
• Reakce zaměstnanců na neetické jednání
• Zaměstnanecké vztahy a bezpečnost práce
• Výhody poskytované organizací (firemní pohostinnost ad.)
• Obchodní etika (dodavatelsko-odběratelské vztahy, nelegální jednání, střet zájmů, kartel, bid rigging, využívání utajených informací pro obchodní jednání ad.)
• Korupce
• Odměny pro manažery

Projekt musí být realizován na území České republiky.

Jaké projekty nebudou podpořeny?
• Projekty, které podporují nebo propagují extremistické postoje nebo nežádoucí společenské jevy.
• Projekty, které podporují nebo propagují politické strany, politická hnutí či extrémní ideologie.
• Projekty přinášející prospěch pouze přihlašující osobě/skupině.