Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Kolejová mechanizace

Divize Železniční stavitelství disponuje traťovou mechanizací pro většinu běžných činností, prováděných v rámci výstavby a údržby železničních tratí a městských kolejových drah. Její působnost se kromě České republiky rozšířila i na Slovensko a Polsko. Tam všude je Skanska schopna nabídnout kvalitní služby udržovaných strojů a jejich zkušených posádek.

Automatická strojní podbíječka kolejí a výhybek Plasser&Theurer UNIMAT 08 – 475/4S
SŽDC - Osvědčení o způsobilosti provádění ASP ke stažení zde »

Automatická strojní podbíječka kolejí a výhybek Plasser&Theurer UNIMAT 08 – 475/4S Automatická strojní podbíječka Plasser & Theurer typ Unimat 08 – 475/4S umožňuje svými technickými vlastnostmi zajistit požadovanou polohu koleje a výhybek nejen v geometricky špičkové kvalitě, ale vzhledem k výkonnosti stroje je zaručena i dlouhodobá trvanlivost provedených prací a tím i vysoká hospodárnost vložených nákladů do stavby a následně i údržby. Díky své odolné stavbě je vhodná pro zpracování všech typů kolejových resp. výhybkových konstrukcí železničního svršku na dřevěných, ocelových i betonových pražcích.

Pluh pro úpravu kolejového lože Deutsche Plasser SSP 110 SW

Pluh pro úpravu kolejového lože Deutsche Plasser SSP 110 SWMotorový pluh SSP 110 SW reprezentuje jeden z nejmodernějších strojů na úpravu štěrkového lože do profilu s vysokou kvalitou provedené práce. Díky postupnému vývoji série SSP bylo docíleno vyššího zametacího výkonu a tím pádem i vyšší pracovní rychlosti. Práce stroje není ovlivněna trakčním vedením a je možné ji provádět nepřerušeně i ve výhybkách a křižovatkách. Pro přesun nadbytečného štěrku je pluh vybaven zdvihacím dopravníkovým pásem a štěrkovou násypkou.

Dynamický stabilizátor koleje VKL 402
Video představující princip a možnosti využití dynamického stabilizátoru najdete zde »

Dynamický stabilizátor koleje VKL 402Nový typ dynamického stabilizátoru pro hutnění a homogenizaci štěrkového lože od firmy MTH je dvounápravové vozidlo s vlastním pojezdem. Stroj je vybaven nivelačním zařízením a ovládací elektronikou, které umožňují vedle práce s konstantním svislým přítlakem až 24 tun i řízenou stabilizaci – práci stroje metodou postupného poklesu nivelety a tedy proměnného přítlaku na stabilizační agregát.

 
Univerzální pokladače DESEC TL 50 a DESEC TL 70
Informační leták ke stažení zde »

Univerzální pokladače DESEC TL 50 a DESEC TL 70Pokladače DESEC TL 50 a DESEC TL 70 jsou víceúčelové stroje pro převážení, vyjímání a pokládku (montáž) velmi dlouhých a těžkých kolejových a výhybkových dílů. Jsou schopné také přemísťovat pražce a kolejnice odděleně. Nevyžadují žádné další zdvihací zařízení k manipulaci s díly a mohou pracovat pod trakčním napětím a v tunelu. K přepravě slouží běžný plošinový vůz nebo silniční návěs. Stroj sám sebe (bez použití dalšího mechanismu) složí a naloží na vagón (trajler) pomocí vodorovných a svisle teleskopicky výsuvných pásových podvozků.

Pokladač kolejových polí PKP 25/20
Video představující princip a možnosti pokladače kolejových polí najdete zde »

Pokladač kolejových polí PKP 25/20Pokladač slouží k pokládce a trhání kolejových polí délky do 25 metrů a hmotnosti 20 tun. Tvoří jej dvoucestný tahač Tatra, portál s pojezdem po koleji a jeřábový most, sestavený z demontovatelných částí. Kolejová pole jsou k pokladači nebo od pokladače přepravována na podvozcích vz. 53. Výhodou je velká rychlost trhání nebo pokládky předmontovaných polí – přibližně 1000 metrů za směnu.

 

Mobilní svařovny DAF XF 95 Welderliner, DAF XF 105 Welderliner
SŽDC - Osvědčení ke svařování ke stažení zde »
Video představující princip a možnosti využití mobilní svařovny najdete zde »
Informační leták ke stažení zde »

Mobilní svařovny DAF XF 95 Welderliner, DAF XF 105 WelderlinerDvoucestné mobilní svařovny provádějí svařování širokopatních kolejnic nejkvalitnější známou technologií stykového odtavování. Základem jsou silniční vozidla DAF, vybavená čtyřkolovými železničními adaptéry, které umožňují rychlou adaptaci na kolejový provoz. Je tak zaručena operativnost využití stroje i v krátkodobých výlukách. Svařovací hlavice K922-1 je osazena řídící jednotkou SIEMENS, parametry svařovacího procesu jsou zaznamenávány programem WELDREG2. Tento program umožňuje získat parametry svaru a vytvářet i grafický záznam procesu svařování, evidovat provedené svary a vyhodnocovat změny zadaných parametrů svaru v čase.

Termitové svařování

Termitové svařováníSoučástí portfolia Skanska a.s. je rovněž provádění aluminotermických svarů technologií Railtech International metodami PLA a AP25 a svařování přechodových svarů R65/UIC60, UIC60/S49 metodou PLA. Jsme schopni zajistit i kompletní zřízení bezstykové koleje od návrhu až po konečné předání zákazníkovi.

 

 
Další stroje a prostředky oblasti Kolejová mechanizace:

  • lehká podbíječka Plasser&Theurer Minima 2
  • motorový univerzální vozík MUV 73
  • motorový univerzální vozík MUV 69
  • měřící vozík KRAB

Kontakt
Skanska, a.s.
Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 - Karlín

divize Železniční stavitelství
oblast Kolejová mechanizace
kolejova.m...@skanska.cz