Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Těžba a zpracování kamene

Lom Klecany

Vlastníme tři lomy, čtvrtý nově provozujeme, odkud dodáváme vysoce kvalitní štěrk pro betonové a živičné směsi, kamenivo na stavby a pro kolejové lože. K tomu využíváme silniční, železniční a lodní dopravu. Naše výrobky splňují požadavky zákona č. 22/97 Sb. a vládního nařízení č. 178/97 Sb. o technických požadavcích na výrobu v platném znění. Provozovny mají platné výrobkové certifikáty i certifikát řízení systému jakosti podle ČSN ISO 9002 vydané TZÚS Praha.

Lom Klecany - Praha a Středočeský kraj
Pro naše zákazníky vyrábíme 0/4, 0/8, štěrky a štěrkodrtě dle ceníku.

Adresa: 
Lom Klecany s.r.o., kamenolom Klecany, 250 67 Klecany, okres Praha - východ
IČO: 63983222

Kontakt:
Ing. Jan Hojka
vedoucí provozovny
mob.: +420 737 256 888 


Ing. Tomáš Zavřel
oblastní manažer, vedoucí oblasti Lomy
mob.: +420 731 535 405


Lom Březín – Plzeňský a Karlovarský kraj
Pro naše zákazníky vyrábíme drcené kamenivo ve frakcích od 0-4 do 32-63, zásypový materiál, štěrkodrtě i lomový kámen.
Zpracování kamene bude prováděno na mobilních drticích a třídících linkách.

Adresa: 
kamenolom Březín, 331 63 Nečtiny, okres Plzeň-sever

Kontakt:
Ing. Vladislav Ficek
vedoucí provozovny
mob.: +420 737 255 725


Ing. Tomáš Zavřel
oblastní manažer, vedoucí oblasti Lomy
mob.: +420 731 535 405 


Lom Zárubka – kraj Vysočina, Pardubický a Hradecký kraj
Dodáváme veškerý sortiment od kameniva pro kolejové lože, živičné a betonové směsi, štěrkodrtě i zásypový lomový kámen.

Oproti konkurenci disponujeme železniční vlečkou.

Adresa:
kamenolom Zárubka-Cejřov, 539 73 Skuteč, okres Chrudim

Kontakt:
Ing. Jan Krečmer
vedoucí provozovny, závodní lomu
mob.: +420 739 501 560 


Ing. Antonín Kvaček

oblastní manažer
mob.: +420 737 257 319
Ing. Tomáš Zavřel
oblastní manažer, vedoucí oblasti Lomy
mob.: +420 731 535 405  

 


Kamenolom Rosice – jižní Morava
Pro naše zákazníky vyrábíme kamenivo pro betonové směsi, štěrkodrtě, zásypový materiál a lomový kámen.

Adresa:
kamenolom Rosice, 665 01 Rosice

Kontakt:
Pavel Mužík
Expedice
tel.: +420 546 429 065 


Ing. Tomáš Zavřel
Oblastní manažer a závodní lomu
mob.: +420 731 535 405