Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Obalovny

V rámci ČR provozujeme 11 moderních a výkonných obalovacích souprav pro výrobu asfaltových směsí pro hutněné asfaltové vrstvy a jednu obalovací soupravu pro výrobu litých asfaltů. Sedm obaloven vlastníme přímo, zbývajících pět je provozováno s obchodními partnery. V SR jsme přímými vlastníky jedné obalovací soupravy, další tři provozujeme ve sdružení.

V rámci naší skupiny jsou v ČR obalovny řízeny a spravovány prostřednictvím dceřiné společnosti Skanska Asfalt s.r.o., dále padesátiprocentním podílem v partnerských podnicích Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o., Pražská obalovna Herink, s.r.o., Jihomoravská obalovna s.r.o. a UNIASFALT s.r.o. Na Slovensku jsme prostřednictvím Skanska SK a.s. jediným vlastníkem obalovny Veľká Ida. V ČR a SR takto disponujeme 15 moderními obalovacími soupravami pro výrobu hutněných obalovaných směsí a litých asfaltů. Kvalita a udržitelný vývoj jsou zajištěny prostřednictvím akreditované laboratoře a dále kontrolními laboratořemi na všech provozech a díky úzké spolupráci s technology napříč společností Skanska po celém světě. Realizaci asfaltových technologií provádíme prostřednictvím našich regionálních závodů.

Kontakt
Ing. Jiří Telecký
ředitel 
Skanska Asfalt s.r.o.
Pavelkova 6/1133
772 11 Olomouc
tel.: + 420 585 106 233