Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Stabilní hasicí zařízení

Jsme dlouholetým dodavatelem stabilních hasicích zařízení s bohatými zkušenostmi v projektování, kvalifikovanými techniky, školitelskou vybaveností, pečlivým servisem a podporou. Jsme držiteli certifikátu VdS pro projektování, montáž a servis sprinklerových hasicích zařízení.

Vodní SHZ

Sprinklerová stabilní hasicí zařízení využívají vodu jako hasicí médium. Nejstarší, nejrozšířenější a současně velmi spolehlivý systém hašení s dlouhou životností.

Sprinklerová stabilní hasicí zařízení jsou samočinné hasicí systémy využívající vodu jako hasící médium. Jsou nejstarším a současně nejrozšířenějším samočinným hasicím zařízením. Jejich výhodou je rychlé působení, automatické vyhlášení poplachu, levné hasící médium, široký rozsah použití, vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

Sprinklerová SHZ , kterými se zabýváme jsou:

  • Mokrá soustava
  • Suchá soustava
  • Soustava s předstihovým řízením
  • Sprejová SHZ (dříve označována jako drenčerová nebo záplavová)
  • Vodní clony a skrápěcí zařízení
  • Polostabilní hasicí zařízení
  • atd.

Plynová SHZ

Tato hasicí technika se používá převážně tam, kde nelze použít standardní hasicí systémy s vodou či pěnou nebo tam kde by voda způsobila větší škodu na majetku. Ve vztahu k životnímu prostředí používáme především inertní plyny.

SHZ s hasivem INERGEN jsou v současné době brány za systém, při maximálnímu vztahu k ochraně životního prostředí a lidského zdraví jako nejlepší možná varianta, jaká se na trhu vyskytuje. Při hašení s inertním plynem se využívá principu „nahrazení kyslíku“. To v podstatě má za důsledek snížení úrovně kyslíku z běžných 21 % na hladinu kolem 10 – 14 %. V této hladině se většině běžných požárů nedostává potřebný kyslík k rozvoji ohně a po krátké chvíli zhasnou, ale je to stále dostatečná koncentrace pro přežití člověka.


Pěnová SHZ

Proti požárům uhlovodíků, jako např. benzín, se voda nedá často přímo použít, proto se k hašení používá pěna. Hašení pomocí pěnového roztoku je také vhodnou variantou pro požáry pevných látek a kapalin.

Pěnová SHZ používá k uhašení vzduchovou pěnu, ta se vyrábí z pěnotvorného roztoku vytvářeného z vody a pěnidla, typ pěny je určován množstvím přimíchaného vzduchu. Pěnové stabilní hasicí zařízení se používá při ochraně hořlavých kapalin. Ve skladech nebezpečných látek, v technologických zařízeních s hořlavými kapalinami, v prostorech s kabely, v letadlových hangárech, v petrochemickém a chemickém průmyslu apod. Pěnová vrstva zamezuje přístupu kyslíku, čímž uhasí vzniklý požár a následně brání opětovnému vznícení hořlavé kapaliny. U polárních rozpouštědel tedy s vodou mísitelných hořlavých kapalin, jako jsou alkoholy, estery, ketony potřebujeme speciální druhy pěnidel, které zajistí vytvoření dělící vrstvy, na které potom pěna plave.


Vysokotlaká mlhová SHZ

Vysoká úspora hasicí vody, materiálu při maximálním ochlazovacím, absorpčním a hasícím účinku. Speciálně vyvinuté hasicí trysky v kombinaci s vysokým tlakem a minimálními vzniklými škodami způsobené hašením.

Hašení vysokotlakou vodní mlhou je poměrně nová a revoluční technologie. Tato technologie používá k hašení speciálně vyvinuté hlavice – trysky, kterými je pod určitým tlakem vzhledem k druhu umístění a použití, hnána voda jako hasivo. Ta je dále rozprašována do prostoru s extrémně silným účinkem ochlazování okolního vzduchu a místa požáru, absorpcí škodlivin vzniklých požárem a vysokým hasicím efektem. Pro rozvod vody jsou používány vysoce kvalitní nerezové trubky o průměrech 10 – 60mm ve kterých je tlak až 160 barů při spuštění systému.


Kontakty:

Pro podrobnější informace o službách a projektech nás prosím kontaktujte.

K Vypichu 503
Business Park Rudná
Rudná u Prahy

N 50°1‘11.118“
E 14°12‘39.115“

Michal Pořádek
Oblastní manažer

Tel.: +420 737 256 599
E-mail: michal....@skanska.cz

Petr Lukeš
Projektový manažer 
Tel.: +420 737 255 676
E-mail: petr....@skanska.cz

Ivana Pšeničková
přípravář
Tel.: +420 731 598 264
E-mail: ivana.ps...@skanska.cz