Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Skanska & Udržitelný rozvoj

Věříme, že jsme odpovědná společnost. Snažíme se naplňovat současné potřeby takovým způsobem, abychom neohrozili naplňování potřeb budoucích generací. Řídíme se hodnotami vyjádřenými v našem Etickém kodexu.

Vztah k životnímu prostředí nevnímáme jako nálepku, kterou si díky sponzoringu může na štít nalepit každý. Ve firmě jsme před lety začali s komplexním programem, který sahá od drobností typu omezení papírové agendy či oboustranný tisk přes masivní investice do méně škodlivých a energeticky náročných technologií až po praktické a ve spolupráci s nevládními organizacemi navržené školení každého zaměstnance o tom, jak ekopoučky uplatňovat v denní praxi na stavbě.

Naše prioritní hodnoty jsou vždy v souladu udržitelným rozvojem. Na následujících stránkách se zabýváme příležitostmi a výzvami, kterým běžně čelíme, politikami a strategiemi, které mají za cíl tyto příležitosti a výzvy naplňovat a být důkazem toho, že tak činíme s nejlepším vědomím a svědomím.

Níže najdete případové studie ke stavbám realizovaným v ČR. 
Další případové studie najdete na skanska.com »

Karel Fronk Ing.

Ved. oddělení Udržitelný rozvoj
Skanska a.s.
E-mail Karel Fronk Ing. »