Nacházíte se zde

Skanska in Czech Republic

Na těchto stránkách najdete informace o působení společnosti Skanska v České republice.

Tyto stránky jsou také dostupné v

Zavřít

Modernizace ŽST Česká Lípa

Místo: Česká Lípa

Termín: prosinec 2015 – srpen 2017

Investor: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Projektový manažer: Vladimír Mikeš

BIM koordinátor: (v současné době hledáme)
 
Josef Žák  - Koordinace BIM pro infrastrukturní projekty ve Skanska a.s.

 

OBECNÉ INFORMACE:

Náplní stavby je rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, kabelizace, rozhlas, úpravy napájení, rozvody NN a VN, osvětlení, železniční svršek a spodek, nástupiště, mostní objekty, přejezdy, pozemní objekty a komunikace. V rámci zhotovení stavby bude v železniční stanici v oblasti železničního svršku a spodku kompletně vyměněn kolejový rošt a v navazujících úsecích je navržena úprava polohy koleje, směřující k možnosti zvýšení traťové rychlosti s částečnou rekonstrukcí železničního spodku a svršku.

 

VYUŽITÍ BIM:

Kontrola návazností a kolizí v rámci stavebních objektů a stavby jako celku a použití informačního modelu pro geodetické práce stavby. Výstavba s použitím řízených/naváděných stavební strojů a simulace průběhu výstavby.

 

AKTUÁLNÍ STAV:

Na stavbě Modernizace železniční stanice Česká Lípa byly v polovině dubna předány dvě kusé koleje do zkušebního provozu. Dále započali práce na výstavbě podchodu, ve dvou blocích byla vybetonována základová deska a deska schodišťového ramene. Výstavba výpravní budovy pokračuje betonáží podkladního betonu a základové desky.
BIM: Ve spolupráci s projekční kanceláří pokračují přípravy informačního modelu stavby.